کارگاه اول آوای بازار

کارگاه اول آوای بازار

کارگاه اول

کارگاه اول روز اول :

پنل اول

طراحی  فرایند فروش ویژه نمایندگان بیمه . ( حامد سپانو)

پنل دوم

5گام عملیاتی فرایند تخصصی فروش از مشتری یابی تا پیگیری مشتریان ارجاعی ( حامد سپانو)

پنل سوم

تحلیل نرم افزاری و مدیریت مشتریان CRM. ( ارائه آقای کیهانی )

پرسش و پاسخ آزاد . ( حامد سپانو و آقای کیهانی)