سمینار آوای بازار

سمینار آوای بازار

سمینار

سمینار تخصصی رهبران اینده بازار

ویژه سرپرستان و مدیران تیم های فروش و بازاریابی توسط موسسه آوای بازار در استان مازندران شهر ساری برگزار می گردد.

جهت شرکت در سمینار به لینک زیر مراجعه نمایید :

https://evand.com/events/سمینار-تخصصی-رهبران-اینده-بازار-00284

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت کسب کد تخفیف با شماره 01133202960 تماس حاصل نمایید.