درباره ما آوای بازار

درباره ما آوای بازار

درباره ما
ما در آوای بازار به دنبال چه چیزی هستیم؟
ما میخوایم فرایند ایجاد شغل را ساده سازی نمائیم
1-کشف استعداد
با مشاوره و مصاحبه رایگان سپس 3 مرحله آزمون ، کشف استعداد بصورت رایگان انجام می شود .
2-ایجاد مهارت
آوای بازار مدرسه بازاریابی است که همانند مدارس فوتبال استعدادها را کشف سپس بعد از آن آموزش آنها را ترانسفر می نماید.
3-خلق ثروت 
ما در اینجا مدعی هستیم که سیستم طراحی شده توسط متخصصین ما در نهایت منجر به تولید در آمد برای تمام مشتریان چه متقاضیان چه متقاضی شغل و چه کارفرما می گردد و رضایت حاصل شده منجر به تقویت موسسه می گردد.
با جستجو در آگهی‌های استخدام، شغلی را انتخاب کنید که با شرایط ایده‌آل شما همخوانی دارد.
با کمک ایمیل‌های اطلاع رسانی، فرصت‌های شغلی مناسب خود را از طریق ایمیل دریافت کنید , با معتبرترین شرکت‌های کشور آشنا شوید و محل کار آینده خود را هوشمندانه انتخاب کنید.