آموزش نصب نرم افزار Adobe Connect آوای بازار

آموزش نصب نرم افزار Adobe Connect آوای بازار

آموزش نصب نرم افزار Adobe Connect

نحوه ورود به کلاس برای اساتید  ► برای مشاهده کلیک کنید

نحوه ورود به کلاس برای دانشجو ► برای مشاهده کلیک کنید

راهنمای آموزش وب کنفرانس برای اساتید ► برای مشاهده کلیک کنید

راهنمای آموزش وب کنفرانس برای دانشجویان ► برای مشاهده کلیک کنید

نیازمندیهای  Adobe Connect ► برای مشاهده کلیک کنید

آموزش اپلیکیشن   Adobe Connect ► برای مشاهده کلیک کنید

 

 

نرم افزار  Adobe Connect را از لینک ( http://www.adobe.com/go/Connectsetup ) دانلود کنید .