مسئول فروش

مسئول فروش

حوزه شغلی: سایر

شرکت پارس جوش طبرستان جهت تکمبل کادر پرسنلی خود نیازمند نیرویی خانم  به عنوان دستیار فروش با روابط عمومی بالا دارد.

با مهارت و توانایی در شبکه اجتماعی و تبلیغات

جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره ی 33202960 -011 تماس بگیرید .

تاریخ ثبت: 1399/02/28

تاریخ انقضا: 1399/03/11

ثبت درخواست