مطالب آوای بازار

فرصت شغلی در ساری

نمایندگی بیمه ایران جهت تکمیل کادر فروش نیازمند بازاریاب و فروشند می باشد -امکان ارتقا شغلی تا اخذ نمایندگی -حقوق و مزایای عالی به همراه بیمه